PÖYTÄKIRJA
ALAVIIRTEEN YHTEISET VESIALUEET OSAKASTENKOKOUS 2020
Alaviirteen rukoushuone perjantaina 13.8.2021 klo 18.15
1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen.
2 § Kalevi Humalajoki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi.
3 § Seppo Kauppila ja Mikael Fröjdö valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Kokkola 20.7.2021 -kylänilmoitustaulut 21.7.- 13.8.2021 -
-sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla. Läsnä 12
osakasta. Osanottajalista liitteenä.
5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo.
6§ Hyväksyttiin että toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilien ja hallinnon tarkastus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tileistä ja hallinnosta vastuussa oleville.
7§ Päätettiin jatkaa kaiken toiminnan siirtoa Alaviirteen Yhteisalueiden hallinnon vastattavaksi. Alaviirteen Yhteisalueet hoitaa kaikki Alaviirteen yhteisen vesialueen velvoitteet ja vastuut täysin oikeuksin, valtuuksin ja velvollisuuksin ja edustaa osakaskuntaa järjestäytyneenä osakaskuntana. Hoitotoimikunnassa ovat samat henkilöt kuin Alaviirteen Yhteisalueilla, toiminnan tarkastus samoin samanaikaisesti, tilien hoito samassa tilitoimistossa.
8§ Todettiin AVIn vahvistaneen osakaskunnan uudet säännöt.
9§ Muut asiat. Keskustelua ei päätöksiä.
10§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.16
Alaviirteellä 13.8.2021
Kalevi Humalajoki , puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Seppo Kauppila Mikael Fröjdö.


PÖYTÄKIRJA
ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTENKOKOUS 2020
. Alaviirteen rukoushuone perjantaina 13.8.2021 klo 18.16-18.55
1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen.
2 § Kalevi Humalajoki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi.
3 § Seppo Kauppila ja Mikael Fröjdö valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Kokkola 20.8.2021 -kylänilmoitustaulut 21.7.- 13.8.2021 -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla.

Läsnä 12 osakasta. Osanottajalista liitteenä.
5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo.
6§ Hyväksyttiin ja todetiin vastaanotetuksi Alaviirteen yhteisten vesialueiden toiminnan ja
hallinnonsiirto Alaviirteen Yhteisalueille.
7 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus vuoden 2019 tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille.

8 § Todetaan toiminnantarkastajaksi tilitoimisto Kirsi Toskala varalle tilitoimisto Sorvoja .

9 § Todettiin AVIn vahvistaneen osakaskunnan uudet säännöt.

10§ Käsiteltiin Satamapalvelut ajantasalle hankkeen loppuraportti. Hankittiin laituri, roskakatos, valot, sepeliä.

11§ Puheenjohtaja päättikokouksen
Alaviirteellä 13.8.2021
Kalevi Humalajoki , puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Seppo Kauppila Mikael Fröjdö

 Etusivulle