PÖYTÄKIRJA


ALAVIIRTEEN YHTEISET VESIALUEET OSAKASTENKOKOUS 2021 Alaviirteen rukoushuone perjantaina 13.8.2021 klo 19.00
1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen.

2 § Kalevi Humalajoki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi.

3 § Seppo Kauppila ja Mikael Fröjdö valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Kokkola 20.7.2021 -kylänilmoitustaulut 21.7.- 13.8.2021 - -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla.

Läsnä 13 osakasta. Osanottajalista liitteenä.

5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo.

6§ Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilien ja hallinnon tarkastus sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tileistä ja hallinnosta vastuussa oleville.

7§ Päätettiin jatkaa kaiken toiminnan siirtoa Alaviirteen Yhteisalueiden hallinnon vastattavaksi. Alaviirteen Yhteisalueet hoitaa kaikki Alaviirteen yhteisen vesialueen velvoitteet ja vastuut täysin oikeuksin, valtuuksin ja velvollisuuksin ja edustaa osakaskuntaa järjestäytyneenä osakaskuntana. Hoitotoimikunnassa ovat samat henkilöt kuin Alaviirteen Yhteisalueilla, toiminnan tarkastus samoin samanaikaisesti, tilien hoito samassa tilitoimistossa.

8§ Muut asiat. Keskustelua ei päätöksiä.

9§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15

Alaviirteellä 13.8.2021
__________________________ Kalevi Humalajoki , puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeribr> Pöytäkirjan tarkastajat: Seppo Kauppila Mikael Fröjdö.


PÖYTÄKIRJA
ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTENKOKOUS 2021

Alaviirteen rukoushuone perjantaina 13.8.2021 klo 19.16-
1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen.
2 § Kalevi Humalajoki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi.
3 § Seppo Kauppila ja Mikael Fröjdö valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Kokkola 20.8.2021 -kylänilmoitustaulut 21.7.- 13.8.2021 -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla.

Läsnä 13 osakasta. Osanottajalista liitteenä.

5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo.

6§ Hyväksyttiin ja todetiin vastaanotetuksi Alaviirteen yhteisten vesialueiden toiminnan ja hallinnonsiirto Alaviirteen Yhteisalueille.

7 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille.

8 § Valittiin toiminnantarkastajaksi tilitoimisto Kirsi Toskala varalle tilitoimisto Sorvoja.

9 § Hoitotoimikunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen; Arto Luuru ja Mika Pottala joilla henkilökohtaiset varamiehet Kalevi Humalajoki (Luurulla) ja Seppo Niemelä (Pottalalla) Toimikunnan muut jäsenet ovat Tuomas Harmaala,Pekka Saari ja Janne Jokela joilla henkilökohtaiset varamiehet Risto Pyykkönen (Jokelalla) ja Samuli Harmaala (Tuomas Harmaalalla) ja Otto Siirilä (Saarella)

10 § Päätettiin että omaa huvilaansa saa vuokrata edelleen maksamatta korvausta jakokunnalle.

11 § Muut yhteisen alueen hallintoa koskevat seikat: Lammaslaidun vuokrasopimukset voidaan tehdä pidempinä kuin 5 vuotta viranomaisten niin vaatiessa. Vuokrasopimukset metsästysseuran ja Lohtajan kalastusseuran kanssa jatkuvat. Polttopuut 2 euroa pinometri itse tehtynä, hiekka- ja soravaroja ei ole.

12 § Osakkailta ei kanneta osuusmaksuja 2021.

13 § Määrättiin toimitsijain palkkiot matkakustannusten korvaukset ja päivärahat: Toimikunnalle jäsenet 70euroa/kokous, puheenjohtajalle 100euroa/kokous, matka ym. kulut korvataan. Sihteerille vuosipalkkio, toiminnantarkastajat laskun mukaan.

14 § Hyväksyttiin tulo ja meno arvio kuluvalle vuodelle. (liite)

15 § Kokouksen pöytäkirja esilläpito: Osakaskunnan internet sivuilla. Jakokunta.org16 § Poikkeuksellisesti koronarajoituksista johtuen hyväksytään hoitotoimikunnan määräämä Huvilatonttivuokra ja satamapalvelumaksu ja laskutus lisä 5€ muuten aikaisempi käytäntö; päätetty perusvuokra josta annettu alennusta osuuksien mukaan: Huvilatonttivuokra määräytyy vuokraajan käytössä olevien osuuksien mukaan seuraavasti:
Vuokra on 350 € / vuosi jos ei omista mitään osuutta yhteisiin maa-alueisiin:
-hallinnassa yhteisalueosuuksia 0,7 % tai yli, minimi vuokra 150 €,
-osuuksia 0,001 - 0,7 % alennus vuokrasta omistuksen mukaan 50€ - 149€
-Alaviirteellä vakinaisesti asuville vuokra enintään 300€ omistuksesta riippumatta
- Satamapalvelumaksu laskutetaan Jos vene Alaviirteellä eikä maksa laituripaikkaa tai vuokraa huvilatontista veneistä peritään 25 euroa. Maksulla katetaan jätehuoltoa, veneväyliä ja nettiä
- jokaiseen laskuun lisätään laskutuskulut 5 €

17 § Päätettiin: jakokunta maksaa kylän perinteisen yhteisen joulujuhlan kulut.

18 § Rahavarojen sijoitus / Hoitotoimikunta tekee tarvittavat sijoitukset vastuullisesti huolehtien maksuvalmiudesta.

19§ Myytävänä olevista huviloista tiedottaminen, entiseen tapaan netissä. Tilanne : myynnissä olevia huviloita 2. Vapaana 1 tonttia Pakinkarinpauhalla.

20§ Huvilatonttien uusien vuokrasopimusten rajaaminen vain omistajaosakkaille 0,3% osuutta vaaditaan ehtona tontinvuokrasopimukselle.

21§ Muut asiat. Keskusteltiin sataman perkauksesta. Sataman polttopuista. kameravartioinnista. Lammaslaitumista.Polttopuista,
Annettin hoitotoimikunnalle ohjeistusta.
Grillipaikalle ei hankita jakokunnantoimesta polttopuita.
Osakkaille vuokrataan sesonkien ulkopuolella kalajoen lomahuoneistoa 250 € hinnalla su-pe 5 vrk
Ruoppauksia valmistellaan , väliväylän ruoppaus toteutetaan
-keskustelua, kommentteja, ohjeistusta toimikunnalle

22§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.13

Alaviirteellä 13.8.2021
Kalevi Humalajoki, puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Seppo Kauppila Mikael Fröjdö

 Etusivulle