PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTEN KOKOUS 2015 
Alaviirteen rukoushuone perjantaina 24.4.2014 klo 19- 19.45

1 § Hoitotoimikunnan pj Risto Pyykkönen avasi kokouksen. 

2 § Lasse Yrjänä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi. 

3 §  Paavo Yrjänä ja Markku Pottala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitukset: -Keskipohjanmaalehti 10.4.2015, - Lohtajan aluetiedote 19.4 -kylän ilmoitustaulu  -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille , - internetissä jakokunnan www sivuilla. Läsnä 11 osakasta. Osanottajalista liitteenä.
 
5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo. 

6 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille. 

7 § Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Sorvoja ja Kyösti Sorvoja varalle Kirsi Toskala. 

8 § Hoitotoimikunnan erovuoroiset jäsenet Arto Luuru ja Mika Pottala ja heidän varamiehet (Kalevi Humalajoki (Luurulle) ja Seppo Niemelä (Pottalalle)) valittiin uudelleen Toimikunnan muut jäsenet ovat Heikki Hakola,Pekka Saari ja Risto Pyykkönen 

9 § Päätettiin että omaa huvilaansa saa vuokrata edelleen maksamatta korvausta jakokunnalle. 

10 § Muut yhteisen alueen hallintoa koskevat seikat: Vuokrasopimukset metsästysseuran ja Lohtajan kalastusseuran kanssa jatkuvat. Polttopuut 2 € pinometri itse tehtynä, hiekka- ja soravaroja ei ole. Laituripaikat betonilaituri 70€, ponttonilaituri 100€.

11 § Osakkailta ei kanneta osuusmaksuja 2015. 

12 § Määrättiin toimitsijain palkkiot matkakustannusten korvaukset ja päivärahat: Toimikunnalle 50€/kokous, matka ym. kulut korvataan. Sihteerille vuosipalkkio, toiminnantarkastajat laskun mukaan. 

13 § Hyväksyttiin tulo ja meno arvio kuluvalle vuodelle. (liite) 

14 § Kokouksen pöytäkirja esilläpito: Osakaskunnan internet sivuilla ja kylän ilmoitustaululla. 

15 § Huvilatonttivuokra päätettiin pitää entisellään. 
 Huvilatonttivuokra määräytyy vuokraajan käytössä olevien osuuksien mukaan seuraavasti: 222 € / vuosi jos ei omista mitään osuutta:  
    -hallinnassa yhteisalueosuuksia 0,7 % tai yli, minimi vuokra 55 €,
    -osuuksia 0,001 - 0,7 % vuokra omistuksen mukaan 35 - 167 €
     -Alaviirteellä vakinaisesti asuville omistuksesta riippumatta vuokra enintään 187€

16 § Päätettiin, että jakokunta maksaa kylän perinteisen yhteisen joulujuhlan kulut. 

17 § Myytävänä olevista huviloista tiedottaminen, entiseen tapaan netissä. 
Tilanne : myynnissä olevia huviloita 2. Vapaana 1 tonttia Pakinkarinpauhalla. 

18§ Muut asiat. Keskusteltiin sataman perkauksesta. Lammaslaitumista.


19§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45

Alaviirteellä 25.4.2015 
Lasse Yrjänä, puheenjohtaja          Aimo Kallio, sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Paavo Yrjänä				Markku Pottala

                            Perustietoa      Toiminta & Palvelut      Kuvia ja Karttoja      Yhteystiedot      Etusivulle