PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTEN KOKOUS 2014 
Alaviirteen rukoushuone torstaina 24.4.2014 klo 19-  19.54

1 § Hoitotoimikunnan pj Risto Pyykkönen avasi kokouksen. 

2 § Kalevi Humalajoki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi. 

3 § Timo Polvi ja Vilho Jokela valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitukset: -Kokkolalehti 10.4.2014, -kylän ilmoitustaulu  -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille , - internetissä jakokunnan www sivuilla. Läsnä  10 osakasta. Osanottajalista liitteenä.
 
5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo. 

6 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille. 

7 § Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Kauppila ja Jouko Kauppila varalle Pasi Jokela ja Timo Polvi. 

8 § Hoitotoimikunnan erovuoroiset jäsenet Heikki Hakola, Pekka Saari, ja Risto Pyykkönen ja heille varamiehet  Otto Siirilä ( Pyykköselle) ja Samuli Harmaala (Hakolalle) ja Janne Jokela ( Saarelle) valittiin uudelleen.

9 § Päätettiin että omaa huvilaansa saa vuokrata edelleen maksamatta korvausta jakokunnalle. 

10 § Muut yhteisen alueen hallintoa koskevat seikat: Vuokrasopimukset metsästysseuran ja Lohtajan kalastusseuran kanssa jatkuvat. Polttopuut 2 € pinometri itse tehtynä, hiekka- ja soravaroja ei ole. Laituripaikat betonilaituri 70€, ponttonilaituri 100€.

11 § Osakkailta ei kanneta osuusmaksuja 2014. 

12 § Määrättiin toimitsijain palkkiot matkakustannusten korvaukset ja päivärahat: Toimikunnalle 50€/kokous, matka ym. kulut korvataan. Sihteerille vuosipalkkio, toiminnantarkastajat laskun mukaan. 

13 § Hyväksyttiin tulo ja meno arvio kuluvalle vuodelle. (liite) 

14 § Kokouksen pöytäkirja esilläpito: Osakaskunnan internet sivuilla ja kylän ilmoitustaululla. 

15 § Huvilatonttivuokra päätettiin pitää entisellään. 
 Huvilatonttivuokra määräytyy vuokraajan käytössä olevien osuuksien mukaan seuraavasti: 222 € / vuosi jos ei omista mitään osuutta:  
    -hallinnassa yhteisalueosuuksia 0,7 % tai yli, minimi vuokra 55 €,
    -osuuksia 0,001 - 0,7 % vuokra omistuksen mukaan 35 - 167 €
     -Alaviirteellä vakinaisesti asuville omistuksesta riippumatta vuokra enintään 187€

16 § Päätettiin, että jakokunta maksaa kylän perinteisen yhteisen joulujuhlan kulut. 

17 § Myytävänä olevista huviloista tiedottaminen, entiseen tapaan netissä. 
Tilanne : Vapaana 2 tyhjää tonttia Pakinkarinpauhalla. Tuppikarissa huvila vapautumassa.

18 § Luonnonsuojelualueen perustaminen Hevoskarinalueelle. Toimikunta neuvottelee sopimuksen ELY keskuksenkanssa siten ettei vesialueen vuokraustoiminta Lohtajan Kalastajain seuralle, Lohtajan metsästysseuralle ja kalastajille esty.

19§ Muut asiat. Keskustelua ei päätöksiä.

20§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.54

Alaviirteellä 24.4.2014 


Kalevi Humalajoki, puheenjohtaja                           Aimo Kallio, sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastajat: 


Timo Polvi			    Vilho Jokela