PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASKUNTIEN YHTEINEN YLEINENKOKOUS 2016
Alaviirteen rukoushuone perjantaina 29.4.2016 klo 19-21.15
Kokous käsittää seuraavat osakaskunnat/tilat:
1) Yhteinen VESIALUE 272-426-876-1
( Vesialue 272-426-876-1, 208-435-876-1, 849-412-876-1)
2) Yhteinen maa-alue 272-878-3-2 SORANOTTOPAIKKA
3) Yhteinen maa-alue 272-878-5-1 SORANOTTOPAIKKA
4) Yhteinen maa-alue 272-878-9-1 SAARET,KALASTUS- JA LASTAUSP.
5) Yhteinen maa-alue 272-878-10-1 VENEVALKAMA
6) Yhteinen maa-alue 272-878-11-1 SAVENOTTOPAIKKA
7) Yhteinen maa-alue 272-878-15-1 VENEVALKAMA JA LASTAUSPAIKKA
 
1 § Hoitotoimikunnan pj Risto Pyykkönen avasi kokouksen. 

2 § Seppo Niemelä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi. 


3 §   Lasse Yrjänä ja Tuomo Pentti valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 


4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Ilmoitukset: -Kokkolalehti 13.4.2016,
- Lohtajan aluetiedote 10.4
-kylän ilmoitustaulu
-sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ,
- internetissä jakokunnan www sivuilla.
Läsnä 20 osakasta. Osanottajalista liitteenä. 5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo. Pekka Saari esitti valtakirjalla edustavansa myös Janne Jokelaa. 6 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta
sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille. 7 § Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Sorvoja ja Kyösti Sorvoja varalle Kirsi Toskala.
8 § Hoitotoimikunnan erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen;
Heikki Hakola, Pekka Saari, ja Risto Pyykkönen
ja heille varamiehet, Otto Siirilä ( Pyykkösellä) ja Samuli Harmaala (Hakolalla) ja Janne Jokela ( Saarella)
toimikunnan muut jäsenet ovat Arto Luuru ja Mika Pottala ja heidän varamiehet (Kalevi Humalajoki (Luuru) ja Seppo Niemelä (Pottala)) 9 § Päätettiin että omaa huvilaansa saa vuokrata edelleen maksamatta korvausta jakokunnalle. 10 § Muut yhteisen alueen hallintoa koskevat seikat:
Vuokrasopimukset metsästysseuran ja Lohtajan kalastusseuran kanssa jatkuvat.
Polttopuut 2 € pinometri itse tehtynä, hiekka- ja soravaroja ei ole. 11 § Osakkailta ei kanneta osuusmaksuja 2016. 12 § Määrättiin toimitsijain palkkiot matkakustannusten korvaukset ja päivärahat:
Toimikunnalle 50€/kokous, matka ym. kulut korvataan. Sihteerille vuosipalkkio, toiminnantarkastajat kohtuullisen laskun mukaan. 13 § Hyväksyttiin tulo ja meno arvio kuluvalle vuodelle. (liite) 14 § Kokouksen pöytäkirja esilläpito: Osakaskunnan internet sivuilla ja kylän ilmoitustaululla. 15 § Huvilatonttivuokra päätettiin pitää entisellään. Huvilatonttivuokra määräytyy vuokraajan käytössä olevien osuuksien mukaan seuraavasti: 222 € / vuosi jos ei omista mitään osuutta: -hallinnassa yhteisalueosuuksia 0,7 % tai yli, minimi vuokra 55 €, -osuuksia 0,001 - 0,7 % vuokra omistuksen mukaan 35 - 167 € -Alaviirteellä vakinaisesti asuville omistuksesta riippumatta vuokra enintään 187€ 16 § Päätettiin, että jakokunta maksaa kylän perinteisen yhteisen joulujuhlan kulut. 17 § Myytävänä olevista huviloista tiedottaminen, entiseen tapaan netissä. Tilanne : myynnissä olevia huviloita 2. Vapaana 1 tonttia Pakinkarinpauhalla. 18§ Päätettiin yhdistää kaikki jakokunnan omistamat maa-alue kiinteistöt/osakaskunnat yhdeksi samalla rekisterinumerolla olevaksi tilaksi.
Vesialue säilyy omana erillisenä tilana.
Kokoukset ja hallinto järjestetään edelleen yhtenevästi. 19§ Muut asiat. Keskusteltiin sataman perkauksesta. Sataman vartioinnista. Lammaslaitumista.
Annettin hoitotoimikunnalle tehtäväksi toteuttaa vierasvene-/lastauslaituri,grillikatos ja kameravalvonta Alaviirteen satamaan.
Toteutusta varten voidaan käynnistää Leader-hanke. 20§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.15 Alaviirteellä 30.4.2016 Seppo Niemelä, puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat: Lasse Yrjänä Tuomo Pentti