{vasenpalkki}
{sininenpalkki} Osakaskuntien vuosikokoukset 28 4 2017 kello 19-
Alaviirteen entinen jakokunta muodostuu nykyisin kahdesta eriosakaskunnasta.
Hallinnointi pyritään pitämään yhtenäisenä/yhtäaikaisena.

ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTENKOKOUKSET 2017 pöytäkirjat


PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISET VESISALUEET OSAKASTENKOKOUS 2017
Alaviirteen rukoushuone perjantaina 28.4.2017 klo 19-19.15
1 § Hoitotoimikunnan pj Risto Pyykkönen avasi kokouksen.
2 § Janne Jokela valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi.
3 § Sisko Penttilä ja Raine Tsokkinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ilmoitukset: -Kokkolalehti 14.4.2017, - Lohtajan aluetiedote nro4/2017 -kylän ilmoitustaulu
-sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille , - internetissä jakokunnan www sivuilla.
Läsnä 12 osakasta. Osanottajalista liitteenä.
5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo.
6§ Todettiin että toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilien ja hallinnon tarkastus sekä
tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tileistä ja hallinnosta vastuussa oleville,
sisältyy Alaviirteen Yhteisalueiden kirjanpitoon ja hallintoon ja käsitellään kokouksessa heti tämän kokouksen päätyttyä.
7§ Päätettiin jatkaa kaiken toiminnan siirtoa Alaviirteen Yhteisalueiden hallinnon vastattavaksi.
Alaviirteen Yhteisalueet hoitaa kaikki Alaviirteen yhteisen vesialueen velvoitteet ja vastuut täysin oikeuksin,
valtuuksin ja velvollisuuksin ja edustaa osakaskuntaa järjestäytyneenä osakaskuntana.
Hoitotoimikunnassa ovat samat henkilöt kuin Alaviirteen Yhteisalueilla, toiminnan tarkastus samoin samanaikaisesti, tilien hoito samassa tilitoimistossa.
Elleivät viranomaiset muuta vaadi, on Alaviirteen yhteisillä vesialueilla on oma erillinen pankkitili ja
Alaviirteen yhteisalueiden kirjanpidossa omat kohtansa, ei omaa täysin erillistä kirjanpitoa.
8§ Vahvistetiin osakaskunnan uudet säännöt (toinen kerta).
9§ Muut asiat. Keskustelua ei päätöksiä.
10§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15
Alaviirteellä 28.4.2017
Janne Jokela, puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Raine Tsokkinen Sisko Penttilä ----------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTENKOKOUS 2017 Alaviirteen rukoushuone perjantaina 28.4.2017 klo 19.15-20.25

1 § Hoitotoimikunnan pj Risto Pyykkönen avasi kokouksen.
2 § Janne Jokela valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi.
3 § Raine Tsokkinen ja Sisko Penttilä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitukset: -Kokkolalehti 14.4.2017,
- Lohtajan aluetiedote nro4/2017 -kylän ilmoitustaulu -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ,
- internetissä jakokunnan www sivuilla. Läsnä 12 osakasta. Osanottajalista liitteenä.

5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo.

6§ Hyväksyttiin ja todetiin vastaanotetuksi Alaviirteen yhteisten vesialueiden toiminnan ja hallinnonsiirto Alaviirteen Yhteisalueille.

7 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta
sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille.

8 § Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Sorvoja ja Kyösti Sorvoja varalle Kirsi Toskala.

9 § Hoitotoimikunnan erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen; Arto Luuru ja Mika Pottala ja
heillä varamiehet (Kalevi Humalajoki (Luurulla) ja Seppo Niemelä (Pottalalla))
Risto Pyykkönen halusi luopua toimikunnan jäsenyydestä. Tilalle valittiin Janne Jokela.
Toimikunnan muut jäsenet ovat Heikki Hakola,Pekka Saari ja Janne Jokela
joilla henkilökohtaiset varamiehet Samuli Harmaala (Hakolalla) ja Risto Pyykkönen (Jokelalla)

10 § Päätettiin että omaa huvilaansa saa vuokrata edelleen maksamatta korvausta jakokunnalle.

11 § Muut yhteisen alueen hallintoa koskevat seikat: Vuokrasopimukset metsästysseuran ja Lohtajan kalastusseuran kanssa jatkuvat.
Polttopuut 2 euroa pinometri itse tehtynä, hiekka- ja soravaroja ei ole.

12 § Osakkailta ei kanneta osuusmaksuja 2017.

13 § Määrättiin toimitsijain palkkiot matkakustannusten korvaukset ja päivärahat:
Toimikunnalle jäsenet 70euroa/kokous, puheenjohtajalle 100euroa/kokous, matka ym. kulut korvataan. Sihteerille vuosipalkkio, toiminnantarkastajat kohtuullisen laskun mukaan.
14 § Hyväksyttiin tulo ja meno arvio kuluvalle vuodelle. (liite)

15 § Kokouksen pöytäkirja esilläpito: Osakaskunnan internet sivuilla.

16 § Huvilatonttivuokra päätettiin:
Huvilatonttivuokra määräytyy vuokraajan käytössä olevien osuuksien mukaan seuraavasti: 350 euroa / vuosi jos ei omista mitään osuutta:
-hallinnassa yhteisalueosuuksia 0,7 % tai yli, minimi vuokra 150 euroa,
-osuuksia 0,001 - 0,7 % alennus vuokrasta omistuksen mukaan
-Alaviirteellä vakinaisesti asuville omistuksesta riippumatta vuokra enintään 300euroa
-Jos vene Alaviirteellä eikä maksa laituripaikkaa tai vuokraa huvilatontista veneistä peritään 25 euroa

17 § Päätettiin: jakokunta maksaa kylän perinteisen yhteisen joulujuhlan kulut.

18 § Myytävänä olevista huviloista tiedottaminen, entiseen tapaan netissä. Tilanne : myynnissä olevia huviloita 2. Vapaana 1 tonttia Pakinkarinpauhalla.

19§ Vahvistetiin osakaskunnan uudet säännöt (toinen kerta).

20§ Muut asiat. Keskusteltiin sataman perkauksesta. Sataman vartioinnista. Lammaslaitumista.
Annettin hoitotoimikunnalle tehtäväksi toteuttaa Kameravalvonta Alaviirteen satamaan.

21§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.25

Alaviirteellä 28.4.2017
Janne Jokela, puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sisko Penttilä Raine Tsokkinen                 ;             Perustietoa   Toiminta & Palvelut   Kuvia ja Karttoja   Yhteystiedot   Etusivulle