Perustietoa      Toiminta & Palvelut      Kuvia ja Karttoja      Yhteystiedot      Etusivulle

KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT  ensin vesialue kokous, sitten maa-alue

PÖYTÄKIRJA 		ALAVIIRTEEN YHTEISET VESIALUEET 					OSAKASTENKOKOUS 2019
Alaviirteen rukoushuone perjantaina 3.5.2019 klo 18.15 Ennen kokousta kuultiin Vesain Oyn esittely Kalajoen Hilmantorille rakennettavasta lomahuoneistotalosta. 1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen. 2 § Risto Pyykkönen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi. 3 § Seppo Niemelä ja Lasse Yrjänä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Kokkola 10.4.2019 -kylänilmoitustaulut 10.4.- 3.5.2019 - Lohtajan Aluetiedote numero 4 /2019 -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla. Läsnä 22 osakasta. Osanottajalista liitteenä. 5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo. 6§ Hyväksyttiin että toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilien ja hallinnon tarkastus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tileistä ja hallinnosta vastuussa oleville. 7§ Päätettiin jatkaa kaiken toiminnan siirtoa Alaviirteen Yhteisalueiden hallinnon vastattavaksi. Alaviirteen Yhteisalueet hoitaa kaikki Alaviirteen yhteisen vesialueen velvoitteet ja vastuut täysin oikeuksin, valtuuksin ja velvollisuuksin ja edustaa osakaskuntaa järjestäytyneenä osakaskuntana. Hoitotoimikunnassa ovat samat henkilöt kuin Alaviirteen Yhteisalueilla, toiminnan tarkastus samoin samanaikaisesti, tilien hoito samassa tilitoimistossa. 8§ Vahvistetiin osakaskunnan uudet säännöt. 9§ Muut asiat. Keskustelua ei päätöksiä. 1 0§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15 Alaviirteellä 3.5.2019 Risto Pyykkönen, puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat: Lasse Yrjänä Seppo Niemelä ====================================================================== PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTENKOKOUS 2019 Alaviirteen rukoushuone perjantaina 3.5.2019 klo 19.15-20.55 1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen. 2 § Risto Pyykkönen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi. 3 § Lasse Yrjänä ja Seppo Niemelä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Kokkola 10.4.2019 -kylänilmoitustaulut 10.4.- 3.5.2019 - Lohtajan Aluetiedote numero 4 /2019 -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla. Läsnä 22 osakasta. Osanottajalista liitteenä. 5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo. Tuomas Harmaala ja Heikki Sariola esittivät valtakirjat. 6§ Hyväksyttiin ja todetiin vastaanotetuksi Alaviirteen yhteisten vesialueiden toiminnan ja hallinnonsiirto Alaviirteen Yhteisalueille. 7 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille. 8 § Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Sorvoja ja Kyösti Sorvoja varalle Kirsi Toskala. 9 § Hoitotoimikunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen; Arto Luuru ja Mika Pottala Pekka Saari ja Janne Jokela uutena Tuomas Harmaala joilla henkilökohtaiset varamiehet Kalevi Humalajoki (Luurulla) ja Seppo Niemelä (Pottalalla) Toimikunnan muut jäsenet ovat Tuomas Harmaala,Pekka Saari ja Janne Jokela joilla henkilökohtaiset varamiehet Risto Pyykkönen (Jokelalla) ja Samuli Harmaala (Tuomas Harmaalalla) ja Otto Siirilä (Saarella) 10 § Päätettiin että omaa huvilaansa saa vuokrata edelleen maksamatta korvausta jakokunnalle. 11 § Muut yhteisen alueen hallintoa koskevat seikat: Loma-asunto hankkeen kokouksiin kutsutaan toimikunnan varajäsenetkin. Lammaslaidun vuokrasopimukset voidaan tehdä pidempinä kuin 5 vuotta viranomaisten niin vaatiessa. Vuokrasopimukset metsästysseuran ja Lohtajan kalastusseuran kanssa jatkuvat. Polttopuut 2 euroa pinometri itse tehtynä, hiekka- ja soravaroja ei ole. 12 § Osakkailta ei kanneta osuusmaksuja 2019. 13 § Määrättiin toimitsijain palkkiot matkakustannusten korvaukset ja päivärahat: Toimikunnalle jäsenet 70euroa/kokous, puheenjohtajalle 100euroa/kokous, matka ym. kulut korvataan. Sihteerille vuosipalkkio, toiminnantarkastajat laskun mukaan. 14 § Hyväksyttiin tulo ja meno arvio kuluvalle vuodelle. (liite) 15 § Kokouksen pöytäkirja esilläpito: Osakaskunnan internet sivuilla. Ja kylän ilmoitustaululla. 16 § Huvilatonttivuokra päätettiin: Huvilatonttivuokra määräytyy vuokraajan käytössä olevien osuuksien mukaan seuraavasti: 350 euroa / vuosi jos ei omista mitään osuutta: -hallinnassa yhteisalueosuuksia 0,7 % tai yli, minimi vuokra 150 euroa, -osuuksia 0,001 - 0,7 % alennus vuokrasta omistuksen mukaan 50€ -149€ -Alaviirteellä vakinaisesti asuville omistuksesta riippumatta vuokra enintään 300euroa -Jos vene Alaviirteellä eikä maksa laituripaikkaa tai vuokraa huvilatontista veneistä peritään 25 euroa satamapalvelumaksua. Maksulla katetaan jätehuoltoa ja veneväyliä. 17 § Päätettiin: jakokunta maksaa kylän perinteisen yhteisen joulujuhlan kulut.
18 § Rahavarojen sijoitus / Lomahuoneiston hankinta Kalajoen Hiekkasärkiltä:
Toimikunta selvittää asiaa laajennetulla kokoonpanolla (varajäsenet mukana) ja viimeistään viikkoa ennen ostopäätöstä pidetään osakaskunnan ylimääräinen yleinen kokous.
19§ Myytävänä olevista huviloista tiedottaminen, entiseen tapaan netissä. Tilanne : myynnissä olevia huviloita 2. Vapaana 1 tonttia Pakinkarinpauhalla. 20§ Vahvistetiin osakaskunnan uudet säännöt yksimielisesti.
21§ Satamapalvelut ajantasalle hanke on saanut rahoituspäätöksen 4.2.2019. Hanke hyväksyttiin.
22§ Alaviirteen nuorisoseuran avustushakemus siirretään seuraavaan yleiseen kokoukseen. (lämpöpumppujen asennukseen ja öljyyn )
23§ Ohjeistettiin hoitotoimikunta selvittämään tontinvuokrauksen rajaamista.
24§ Muut asiat. Keskusteltiin sataman perkauksesta. Sataman vartioinnista. Lammaslaitumista. Annettin hoitotoimikunnalle tehtäväksi toteuttaa Kameravalvonta Alaviirteen satamaan. -keskustelua, kommentteja suunnitelmia Alaviirteen kylälle, ohjeistusta toimikunnalle - (Ympäristöhankkeet ,laitumet, luonnonsuojelu ,satamapalvelut; laituri, kamerat 25§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.05 Alaviirteellä 3.5.2019 Risto Pyykkönen, puheenjohtaja Aimo Kallio, sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat: Seppo Niemelä Lasse Yrjänä

                            Perustietoa      Toiminta & Palvelut      Kuvia ja Karttoja      Yhteystiedot      Etusivulle