{ylapalkki}
{sininen sivupalkki}

Meneillään on selvitys / toimenpidekokonaisuus Alaviirteenlahden luonnonsuojelualueen virallistamiseksi.


Yleiskaavassa suojeltavaksi osoitetut alueet ollaan liitämässä osaksi perustettavaa luonnonsujelualuetta.
Suunnitelmaa tekee ymäristökeskus. AY neuvottelee ja tiedottaa osakkaille asiasta.
Keväällä yleinen kokous jossa käsitellään asiaa.
AYn on ratkaistava kantansa, kerrottava ehtonsa suunnitelmasta ja totettamisesta ympäristökeskukselle ja mietittävä rajausta ja toimenpiteen vaikutuksia.
Mahdollista on ainakin luovuttaa alueet korvausetta, korvauksella, pakkolunastuksella suojelualueeksi.
Osakkaiden tulee informoida toimikuntaa nyt ahkerasti, myöhemmät muutokset sopimukseen ovat vaikeita toteuttaa.

Alaviirteenlahti on tutkitusti valtakunnallisesti arvokas lintusuojelualue ( suojelupisteet 198, laskenta kesällä 2006)
= Suomen kymmenenneksi arvokkain alue.

Selvitettäviä asioita mm.
  mahdollisuudet perkata ja kaivaa ojia alueella
  linnustusoikeudet
  metsästys ( hirvi , minkki, supikoira ,yms)
  tientekeminen saariin tulevaisuudessa
  liikkumisrajoitukset alueella
  ruoppaukset tulevaisuudessa
  Kalastusoikeus


Niclas Frizen ympäristökeskuksesta on laatinut rauhoitussäännöt ( esitys) tälle alueelle.
tutustu ja kommentoi (klikkaa sanaa rauhoitus säännöt)


Laidunalueet

Alaviirteen Yhteisalueet on vuokrannut ruohokarista laidunalueen lampaille


Alaviirteen Yhteisalueet vuokraa myös satamanseudulta laidunalueen lampaille
Laidunkartta Satamanseudun lammaslaidun

                            Perustietoa   Toiminta & Palvelut   Kuvia ja Karttoja   Yhteystiedot   Etusivulle