Pöytäkirja 14 10 2016
ASIA: erilliset maa-alueet yhdistetiin yhdeksi tilaksi samalle rekisterinumerolle
perustettiin kaksi osakaskuntaa

Alaviirteen uusjakokunnan yhteisalueet (jakokunta) muodostui useista reksiterinumeroista

jotta jokaiselle erinumerolle ei tarvittu perustaa omaa erillistä osakaskuntaa ja hallintoa tilat piti yhdistää yhdeksi tilaksi.
yhdistämisen teki maanmittaustoimisto.

Alaviirteen jakokunta muodostuu nyt kahdesta kiinteistöstä/numerosta: Maa-alueet ja Vesialueet
Tehty yhdistäminen ei koske vesialueita vain Alaviirteen jakokunnan maa-alueet yhdistetään samalle rekisterinumerolle.

pöytäkirja MAA-ALUE osakasten ylimääräinen kokous 141016PK

pöytäkirja VESIALUE osakasten ylimääräinen kokous 14 10 2016

Hallinto jatkaa pitkälti entisellään, samat henkilöt molemmissa osakaskunnissa hoitotoimikunnassa.

maanmittaustoimituksessa yhdistetyt reksiterinumerot

Yhteisten maa-alueiden
(272-878-3-2 Soranottopaikka,
272-878-5-1 Soranottopaikka,
272-878-9-1 Saaret, kalastus- ja lastausp.,
272-878-10-1 Venevalkama,
272-878-11-1 Savenottopaikka,
272-878-15-1 Venevalkama ja lastauspaikka)

Toimikunta

                            Perustietoa      Toiminta & Palvelut      Kuvia ja Karttoja      Yhteystiedot      Etusivulle